Σταθερός Επιφανειακός Αεριστήρας

Σταθερός Επιφανειακός Αεριστήρας
m