Από το 1974

Τεχνογνωσία

Ανάπτυξη και εξέλιξη τεχνογνωσίας

48 Χρόνια Τεχνογνωσίας

Κατά την μακρόχρονη παρουσία της η ECOTECH ανέπτυξε την δική της τεχνογνωσία τόσο σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή πλήρων μονάδων όσο και στον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού και την εφαρμογή ειδικών συστημάτων κατά περίπτωση.

Βάσεις της τεχνογνωσίας αποτελούν:

Tο τεράστιο αρχείο

Tο τεράστιο αρχείο που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχει εκτελέσει από την δεκαετία του ’70 έως σήμερα

Βιβλιοθήκη

Η πλήρης βιβλιοθήκη της

Σχέδια

Η άρτια σειρά σχεδίων που διαθέτει

Εμπειρία

Η μακρόχρονη παρακολούθηση της λειτουργίας μονάδων και εξοπλισμού και η καταγραφή των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων των χημικών προσδιορισμών

Στην ECOTECH ο σχεδιασμός των Μονάδων αρχίζει από την σωστή διαχείριση των αποβλήτων στον τόπο παραγωγής τους έτσι ώστε αυτές να δέχονται απόβλητα με τα λιγότερα δυνατά φορτία.

Στην Ελλάδα & το Εξωτερικό

Πολύχρονη Εμπειρία

Οι άνθρωποί της ECOTECH γνωρίζουν την Ελληνική πραγματικότητα και τις ιδιαιτερότητές της. Γνωρίζουν τα δεδομένα με βάση τα οποία σχεδιάζονται οι μονάδες, την φιλοσοφία με την οποία κατασκευάζονται, τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργούν, τα προβλήματα που παρουσιάζουν.

Η επιλογή του τύπου της Μονάδας γίνεται με βάση όχι μόνο την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί η παράγουσα τα απόβλητα δραστηριότητα, τον διατιθέμενο χώρο, τον τρόπο και τον χώρο διάθεσης των επεξεργασμένων, την ποσότητα και τον τρόπο επεξεργασίας και διάθεσης της προκύπτουσας λάσπης και πολλούς άλλους παράγοντες.
 
Το εάν θα εγκατασταθεί μια συμβατική μονάδα που περιλαμβάνει δεξαμενές από σκυρόδεμα στις οποίες τοποθετείται ο εξοπλισμός ή μια προκατασκευασμένη (compact) μονάδα είναι απόφαση που βασίζεται σε πάρα πολλούς όπως οι παραπάνω παράγοντες.

Επίσης το εάν μια μονάδα θα χρησιμοποιεί συμβατικές μεθόδους ή τις νεότερες όπως η μέθοδος της κινούμενης κλίνης ή των μεμβρανών είναι ομοίως απόφαση που θα έπρεπε να ληφθεί με μεγάλη προσοχή λαμβάνοντας υπ’ όψη όχι μόνο τους παραπάνω παράγοντες αλλά και τις πραγματικές ανάγκες σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Τεχνολογική

Πρωτοπορία

Η ECOTECH είναι πρωτοπόρος στον σχεδιασμό και την κατασκευή προκατασκευασμένων μονάδων επεξεργασίας για αστικά λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα.
Οι μονάδες αυτές κατασκευάζονται με βάση είτε συμβατικές μεθόδους (παρατεταμένος αερισμός) είτε νεότερες όπως η κινούμενη κλίνη και οι μεμβράνες.
Κατασκευάζονται ως επί το πλείστον από ανοξείδωτο χάλυβα και έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωής γεγονός που σημαίνει ότι εάν έχει γίνει σωστή επιλογή μεθόδου θα εξυπηρετούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Επίσης η απλότητα της λειτουργίας και η ελάχιστη δυνατή συντήρηση είναι βασικοί γνώμονες στους οποίους στηρίζεται ο σχεδιασμός των Μονάδων.
m