Από το 1974

Η Εταιρεία

Επί 48 συναπτά έτη, πρωτοπόρος από τότε, η εταιρία ECOTECH Ε.Π.Ε., συνεχίζει σταθερά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων και νερού, μια κληρονομιά που οφείλουμε να αφήσουμε ανέγγιχτη στις επόμενες γενιές.

40 Χρόνια Τεχνογνωσίας

Η ECOTECH διαθέτει πλούσια τράπεζα πληροφοριών, συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα όπως και κορυφαίους Οίκους του εξωτερικού.

Ευρύτατη σειρά προϊόντων

Η ECOTECH προσφέρει ευρύτατη σειρά προϊόντων του παραπάνω τομέα (εξοπλισμό, συστήματα, πλήρεις μονάδες) υψηλής ποιότητας και σε ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης προσφέρει και ολοκληρωμένες υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης, διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, οδηγιών και συμβουλών.

Τεχνογνωσία

Έχει αναπτύξει την δική της τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού, στην ανάπτυξη συστημάτων και στην εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών με αποτέλεσμα να δίνει λύσεις σε δύσκολες περιπτώσεις και να σχεδιάζει ειδικά συστήματα όπου απαιτείται.

Από το 1974

40 χρόνια στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου.

Με δικό μας μηχανουργείο

Η ECOTECH έχει ιδρύσει το δικό της μηχανουργείο στην Πάτρα και διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία μηχανικών και τεχνιτών για την κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων

Εκθέσεις

Η ECOTECH διατηρεί μακροχρόνια παρουσία σε εκθέσεις

Έργα σε διεθνές επίπεδο

Σήμερα ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ξεπερνά τα 5.000.000€ και η δραστηριότητα της εκτείνεται και πέρα των ορίων της Ελληνικής επικρατείας

Ιδιόκτητο

Μηχανουργείο

Η ECOTECH έχει ιδρύσει το δικό της μηχανουργείο στην Πάτρα και διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία μηχανικών και τεχνιτών για την κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων, την τοποθέτηση εξοπλισμού, την εκτέλεση υδραυλικών και ηλεκτρικών εργασιών και την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Σε δεκάδες έργα Δημοσίου έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός της εταιρίας, ενώ τμήματα των έργων αυτών έχουν κατασκευασθεί από το προσωπικό της. Στον ιδιωτικό τομέα οι πελάτες της ανέρχονται σε εκατοντάδες όπως επίσης και οι Μονάδες και τα συστήματα που έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει.

Τομείς Εργασιών

Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων και την Επεξεργασία Νερού

Επεξεργασία Βιομηχανικών Λυμάτων

Επεξεργασία Αποβλήτων από Βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες

Επεξεργασία Βιομηχανικών Λυμάτων

Επεξεργασία Αποβλήτων από Βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες

Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Λύματα από πόλεις, χωριά, οικισμούς, ξενοδοχεία, campings, συγκροτήματα ανθρώπινης δραστηριότητας

Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Λύματα από πόλεις, χωριά, οικισμούς, ξενοδοχεία, campings, συγκροτήματα ανθρώπινης δραστηριότητας

Επεξεργασία Πετρελαιοειδών Αποβλήτων

Απόβλητα από διυλιστήρια, σταθμούς αποθήκευσης, φορτοεκφορτώσης, διανομής και συσκευασίας καυσίμων και ορυκτελαίων

Επεξεργασία Πετρελαιοειδών Αποβλήτων

Απόβλητα από διυλιστήρια, σταθμούς αποθήκευσης, φορτοεκφορτώσης, διανομής και συσκευασίας καυσίμων και ορυκτελαίων

Επεξεργασία Χημικών Τοξικών και Μολυσματικών Αποβλήτων

Χημικά, όξινα – αλκαλικά, βαρέων μετάλλων, νοσοκομειακά (ραδιενεργά, λοιμώδη, εργαστηριακά κλπ.)

Επεξεργασία Χημικών Τοξικών και Μολυσματικών Αποβλήτων

Χημικά, όξινα – αλκαλικά, βαρέων μετάλλων, νοσοκομειακά (ραδιενεργά, λοιμώδη, εργαστηριακά κλπ.)

Επεξεργασία Νερού

Επεξεργασία νερού για πόσιμο και βιομηχανικές χρήσεις με Διύλιση, Αποσκλήρυνση, Απιονισμό, Αντίστροφη Όσμωση

Επεξεργασία Νερού

Επεξεργασία νερού για πόσιμο και βιομηχανικές χρήσεις με Διύλιση, Αποσκλήρυνση, Απιονισμό, Αντίστροφη Όσμωση

Απόσμηση

Απόσμηση των δύσοσμων αερίων που παράγονται κατά τις διάφορες διεργασίες της επεξεργασίας των αποβλήτων με μεθόδους βιολογικές, φυσικές και χημικές

Απόσμηση

Απόσμηση των δύσοσμων αερίων που παράγονται κατά τις διάφορες διεργασίες της επεξεργασίας των αποβλήτων με μεθόδους βιολογικές, φυσικές και χημικές

Ενδεικτικό

Πελατολόγιο

m