1500

Ικανοποιημένοι

Πελάτες
800

Ολοκληρωμένα

Έργα
50

Είδη Εξοπλισμού

Κατασκευής μας (ΟΕΜ)
20

Αντιπρόσωποι

Οίκων Εξωτερικού

ECOTECH

Δραστηριότητες

Η δραστηριότητα της ECOTECH αναπτύσσεται σε πολλούς τομείς της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και νερού όπως

Μελέτες και σχεδιασμός

Μελέτες και σχεδιασμός Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και ειδικών Συστημάτων και Εφαρμογών.

Μελέτες και σχεδιασμός

Μελέτες και σχεδιασμός Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και ειδικών Συστημάτων και Εφαρμογών.

Σχεδιασμός και κατασκευή εξοπλισμού

Σχεδιασμός και κατασκευή εξοπλισμού, όπως συγκροτήματα προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων, κτλ.

Σχεδιασμός και κατασκευή εξοπλισμού

Σχεδιασμός και κατασκευή εξοπλισμού, όπως συγκροτήματα προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων, κτλ.

Προμήθεια μηχανημάτων

Προμήθεια μηχανημάτων Οίκων του εξωτερικού που η ECOTECH αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, όπως δοσομετρικές αντλίες , διαχυτές κλπ.

Προμήθεια μηχανημάτων

Προμήθεια μηχανημάτων Οίκων του εξωτερικού που η ECOTECH αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, όπως δοσομετρικές αντλίες , διαχυτές κλπ.

Εκτέλεση Η/Μ ή και Οικοδομικών εργασιών

Εκτέλεση Η/Μ ή και Οικοδομικών εργασιών. Παράδοση των εγκαταστάσεων με το “κλειδί στο χέρι”.

Εκτέλεση Η/Μ ή και Οικοδομικών εργασιών

Εκτέλεση Η/Μ ή και Οικοδομικών εργασιών. Παράδοση των εγκαταστάσεων με το “κλειδί στο χέρι”.

Λειτουργία και συντήρηση

Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) και Αντλιοστασιών.

Λειτουργία και συντήρηση

Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) και Αντλιοστασιών.

After Sales Service

Επισκευή εξοπλισμού και εργασίες αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ)

After Sales Service

Επισκευή εξοπλισμού και εργασίες αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ)

Βάσει Διεθνών Προτύπων ISO

Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας μας βασίστηκε στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007.

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρίας ECOTECH, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρία για κάθε προϊόν που αναλαμβάνει.

Όλο το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, μαζί με την Πολιτική για την Ποιότητα και τους αντικειμενικούς σκοπούς της ανασκοπούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω του συμβουλίου ποιότητας, έτσι ώστε σε κάθε χρονική φάση να εξασφαλίζεται η διαρκής βελτίωση, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά του.
Από το 1974, επί 48 συναπτά έτη, πρωτοπόρος από τότε, η εταιρία ECOTECH Ε.Π.Ε., συνεχίζει σταθερά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και νερού, μια κληρονομιά που οφείλουμε να αφήσουμε ανέγγιχτη στις επόμενες γενιές.
Από το 1974, επί 48 συναπτά έτη, πρωτοπόρος από τότε, η εταιρία ECOTECH Ε.Π.Ε., συνεχίζει σταθερά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και νερού, μια κληρονομιά που οφείλουμε να αφήσουμε ανέγγιχτη στις επόμενες γενιές.
m