Απαγωγέας Επιπλεόντων (Skimmer)

Απαγωγέας Επιπλεόντων (Skimmer)
m