Υπερχειλιστικό Θυρόφραγμα (Συρταρωτό)

Υπερχειλιστικό Θυρόφραγμα (Συρταρωτό)
m