Οριζόντιος Επιφανειακός Αεριστήρας

Οριζόντιος Επιφανειακός Αεριστήρας
m