Μονάδα Βιοαντιδραστήρα Κινούμενης Κλίνης (MBBR)

Μονάδα Βιοαντιδραστήρα Κινούμενης Κλίνης (MBBR)
m